เรายังไม่รู้แจ้ง ก็รู้ใจเจ้าของก็ยังดี          โลกวิทู เป็นผู้แจ้งโลก เรายังไม่รู้แจ้ง ก็รู้ใจเจ้าของก็ยังดี เมื่อรู้ใจเจ้าของได้ ไม่ช้าก็จะรู้ใจคนอื่น ๆ ได้ ใจคนอื่นไม่รู้จะกี่ร้อย มันจะดีหรือไม่ดีมันแสดง มันแสดงมาให้เห็นเอง ให้รู้เอง

                                                                                            หลวงปู่สังวาลย์ ธมฺมสาโร

กิเลสรอให้หายเองไม่ได้
นิสัยเสียต่างๆ กิเลสทั้งหลายที่อยู่ในใจ 
เราจะรอให้มันหายเอง มันไม่หายหรอก 
กี่ภพ กี่ชาติ ก็ไม่มีอะไรดีขึ้น ซ้ำร้ายอาจจะกำเริบก็ได้ 
และที่น่ากลัวที่สุดก็คือ กิเลสมันกำลังมาก
อาจจะปิดโอกาสของเรา ไม่ให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปก็ได้ ...
ชาตินี้เราทุกคนมีสิทธิมนุษยชน 
แต่ตายแล้วเราแน่ใจไหมว่า ยังจะมีสิทธิเป็นมนุษย์อยู่


พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ

ให้เพียรพยายามรักษาใจให้อยู่ในความเป็นกลางให้เพียรพยายามรักษาใจให้อยู่ในความเป็นกลาง คือความว่าง
ขณะความว่างของใจเกิดขึ้น ย่อมทำให้ไม่มีการเกิด
และก็ย่อมไม่มีการดับไปด้วยเช่นกัน
ให้บริกรรมในใจไปพร้อมกับลมหายใจเข้าออกว่า อย่าเกิดๆ ไปเรื่อยๆ 
ก็จะเกิดความรู้สึกขึ้นมาในใจเองว่า...อย่าเกิด หมายความว่า 
ไม่ให้ใจของเราเกิดยินดีหรือยินร้าย
ทำใจให้ตั้งอยู่เป็นปกติตามธรรมชาติของใจ
ใจก็จะสงบได้ง่าย ไม่มีกังวล

หลวงปู่คูณ สิริจันโท