มารครอบงำจิตใจได้ เพราะใจไม่ตั้งมั่น
มารครอบงำจิตใจได้ เพราะใจไม่ตั้งมั่น
ใจที่ไม่ตั้งมั่น คือใจที่เอนไปเอนมา
เอียงซ้าย เอียงขวา ออกนอก เข้าใน
เมื่อใจส่งออกนอก ก็ไปเกาะไว้กับสิ่งภายนอก
เอนไปทางชอบหรือไม่ชอบ กับสิ่งภายนอกนั้น
ใจจึงถูกครอบงำด้วยมาร คือความชอบ-ชัง
บดบังความสงบ สะอาด บริสุทธิ์แต่ดั้งเดิม

พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

จะรู้ได้อย่างไรว่ารู้สึกตัวจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ดู หรือรู้เฉยๆ ตามที่เป็นจริง
ความรู้สึกต่อสิ่งที่มากระทบนั้นสำคัญมากกว่าสิ่งที่มากระทบ
ไม่ว่าจะกระทบทางตา หู จมูก ลิ้น กาย หรือใจ 
การรู้เฉยๆ คือทั้งไม่ชอบและไม่ชัง 
ไม่ให้ค่าทั้งในทางลบหรือบวก
แค่ดู หรือรู้เฉยๆ ตามที่เป็นจริง 
นี้เป็นทักษะที่สำคัญของการเจริญสติ การทำสมาธิภาวนา 
และสามารถจะนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตให้ปกติให้ผาสุกได้
แม้จะเจออะไรต่ออะไรมากมายมากระทบก็ตาม


พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา