"นิพพาน" หมายถึง จิตใจที่เป็นอุเบกขาเป็นปกติ


คำว่า "นิพพาน" หมายถึง จิตใจที่เป็นอุเบกขาเป็นปกติ
แต่ไม่ใช่จิตใจว่างๆ ไม่มีปัญญา ไม่ใช่อย่างนั้น
แต่ว่างอย่างมีปัญญาคือ
ว่างจากความไม่รู้ ใจมันรู้ตลอดเวลา
ความไม่รู้ไม่มี
จิตใจเป็นอุเบกขา คือวางเฉย
เมื่อมีอะไรมากระทบก็วางเฉยได้
เหมือนเอาก้อนหินปาใส่กระดาน
กระดานมันไม่รับ
เมื่อกระทบกัน มันกระเด็นออกทันที

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

Image by Bru-nO from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ปฏิบัติแบบไม่ต้องปฏิบัติ


ปฏิบัติแบบไม่ต้องปฏิบัติ
ทำอย่างไร ไม่ต้องทำ แต่ก็ทำ !! 
มันง่ายนิดเดียว ง่ายตรงที่เราไม่ต้องทำอะไรนี่แหละ
การปฏิบัติแบบ "เราจะทำให้ได้" 
นั่นคือ เราตั้งเจตนา - เราจะทำ
แต่การปฏิบัติแบบไม่ต้องทำ เราทำอย่างเดียว คือ รู้ !! 
รู้ตัวเดียวที่เราทำได้
รู้ในสิ่งที่มันทำและไม่ต้องแก้ไขอะไรๆ ที่มันกำลังทำอยู่
นี่คือ เรียนรู้อย่างเดียว ไม่ต้องจำด้วย ไม่ต้องท่อง
รู้ซื่อๆ เรียนรู้เหมือนคนโง่ไม่ต้องใช้ความคิดเลย ไม่ต้องจำ
แค่ดูเขาแสดง นี่คือปฏิบัติแบบไม่ต้องปฏิบัติ

พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท

Image by superemelka from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา