เมื่อเขาเห็นของจริง เขาจะทิ้งของปลอมพอเกิดอะไรขึ้น ไม่ต้องไปทิ้งมัน ดูๆ มันไป
พอถึงเวลา เขาจะทิ้งของเขาเอง
ท่านทั้งหลายไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไม่ทิ้งท่านทั้งหลาย
เมื่อเขาเห็นของจริง เขาจะทิ้งของปลอม

‎หลวงพ่อวิชัย‬ เขมิโย