จะพ้นเงื้อมมือมาร ต้องรู้ทันจิตเครื่องผูกแห่งมารคือวัฏสงสาร การเวียนว่ายตายเกิด
ถ้าเรายังเกิดอยู่ เราก็ตกอยู่ในเงื้อมมือของมาร มารได้ช่อง
มารได้โอกาส เราจะพ้นจากวัฏสงสาร พ้นจากเงื้อมมือของมาร
ก็ต้องรู้เท่าทันจิต สำรวมระวังรักษาจิตไว้ได้
ความสุขความทุกข์มันออกมาจากจิตใจนี่เอง
ฉะนั้น ต้องหัดพิจารณา หัดตามดู รู้จิตใจตนเองไว้
จิตคิดก็ให้รู้ จิตนึกก็ให้รู้ จิตรู้สึกอย่างไรให้รู้ทัน

พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

ผู้ไม่ได้ฝึกสติ จะเกิดช่องระหว่างกายกับจิต         ผู้ไม่ได้ฝึกสติ จะเกิดช่องระหว่างกายกับจิตแทบตลอดเวลา หากฝึกสติแล้วจะไม่มีช่องว่างระหว่างกายกับจิต จิตย่อมอยู่เหนือกาลเวลาเรียกอกาลิโก ความทุกข์เกิดเพราะกายกับใจไม่อยู่ด้วยกัน จึงไม่สามารถจัดการกับความทุกข์ที่เกิดกับจิตได้ คือยังไม่พบทางแห่งการฝึกสติเพื่อการดับทุกข์นั้นเอง

                                                                                                หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

ตัวรู้มีทุกคน แต่ไม่เต็มภูมิ
          มันอยู่ในจิต คือ ตัวสติ ตัวรู้ ... ดวงรู้นี่คือดวงใจของเรา มีทุกคน...แต่มันไม่เต็มภูมิ เปรียบเหมือนกับพระจันทร์ข้างขึ้น-ข้างแรม ที่มันยังเว้ายังแหว่งอยู่ เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาศึกษาปฏิบัติ มารักษาตัวสติให้มันติดต่อ ให้มันต่อเนื่องกัน บำรุงตัวสติให้มันเด่นดวงขึ้นมา คือตัวรู้ เมื่อเรามีสติสัมปชัญญะ ความรู้ตัว ปัญญามันก็จะตามมา เพราะปัญญากับสติมันอยู่ด้วยกัน …

                                                                                               หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม