รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส เป็นแม่เหล็กใหญ่ของโลก          รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส เป็นแม่เหล็กใหญ่ของโลก จะดึงให้มาเกิดอีก ตัวแก้คือปัญญา อยู่กับโลกแต่ไม่ติดกับสิ่งเหล่านี้

                                                                                           หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ
                                                                                   

การพิจารณา ต้องทำใจได้          การพิจารณาที่สำคัญคือต้องทำใจได้ เพราะถึงแม้จะพิจารณาถูกต้องตามเป็นจริงแต่ทำใจไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์ 

                                                                                             หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ

ข้อคิดเกี่ยวกับการให้ทาน


บารมีแปลว่าทำให้มันเต็ม 
หรือทำอะไรด้วยความเต็มอกเต็มใจไปทุกเรื่องนั้นเอง
เมื่อใดยังทำอะไรด้วยความไม่เต็มใจ บารมีในเรื่องนั้นก็ยังขาด 

เช่น การให้ทานด้วยความไม่เต็มใจ 
ให้น้อยๆ อาจจะเต็มใจให้ แต่ถ้าให้มากๆ ก็ชักลังเล 
เช่น ให้หนึ่งบาท ก็มีใจให้เต็มที่ 
แต่ถ้าให้แสนบาท อาจจะต้องคิดมากหน่อย 
และอาจให้อย่างไม่เต็มใจก็ได้ 

แต่ถ้าเรามีความเต็มใจให้เสมอเหมือนกันว่าจะให้หนึ่งบาท 
หรือแสนบาทก็เต็มใจเท่ากัน 
นั่นเรียกว่าทานบารมีเต็มแล้ว เพราะจะให้มากหรือน้อยก็ให้ได้... 

ไม่มีความแตกต่างว่าให้มากหรือน้อย 
นั่นคือความหมายของคำว่า บารมี 

แม้ตัวอื่นๆ ก็มีนัยยะเดียวกัน... 
หมายถึง การให้อภัยทาน การให้ธรรมทาน ด้วย 


หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท