ประโยชน์ของสิ่งที่ควบคุมไม่ได้


ประโยชน์ของความไม่เที่ยง
ประโยชน์ของความไม่ได้ดั่งใจ
ประโยชน์ของสิ่งที่ควบคุมไม่ได้
ช่วยให้เราไม่หลงสมมุติ
สิ่งเหล่านี้คอยเตือนเราซ้ำๆ ว่า
อย่าหลงในความเป็นสมมุติ 
เมื่อใด ที่เราเห็นความไม่เที่ยง
เมื่อนั้น เราย่อมเห็นทะลุทะลวงไปถึง
"ความเที่ยงแท้" อันมีอยู่แต่เดิม 
#นิพพานัง ปรมัง สุขขัง

อิโตมิ จัง

Image by ajs1980518 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

ปัญญามิได้เกิดจากการกล่าวโทษผู้อื่น


ถึงแม้ว่าท่านจะประพฤติไม่สมควรก็ตาม 
จงพิจารณาความหงุดหงิดรำคาญใจ
ที่เกิดขึ้นภายในใจของเราแทน 
ปัญญามิได้เกิดจากการกล่าวโทษผู้อื่น 
ว่าเขามีความผิด

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

Image by ajs1980518 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา