ปล่อยวางได้ก็คือ "เหนือกรรม"


ที่มันมีความทุกข์ก็เพราะอะไร ?
ก็เพราะเราไป "ยึด" 
ที่มันมีเรื่องราว ก็เพราะเราไปยึดเรื่องนั้นไว้ 
เราแก้ไขมันไม่ตก ไปยึดเอาไว้ 
แล้วมันก็มาสร้างปัญหาขึ้นในจิตใจของเรา 
หน้าที่ของแต่ละคนก็ทำความเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางให้ได้ 
ถ้าปล่อยวางได้ก็คือ "เหนือกรรม" 

พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต

Image by StockSnap from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาเมื่อเราไม่พบจิต


จิตเป็นของถาวรที่ไม่รู้จักสูญจักสิ้น...เป็นอมตะ 
เมื่อเราไม่พบจิตก็คิอ 
ความหลงที่เราจะต้องเวียนเกิดเวียนตายอีก ไม่มีประมาณ 
แต่เมื่อเราพบจิต ภพทั้งหลายมันสั้นลง 
จิตนี้ พ้นจากสภาวะของทุกข์โดยสิ้นเชิงมานาน เหลือเกินแล้ว 
แต่เราหลงมันไป....หลงไป...ไม่เอาจิต 
แต่ไปคว้าเอาสิ่งที่มันทุกข์ เป็นทุกข์ 
แล้วก็คิดว่าสิ่งนั้นคือเรา เป็นเรา เป็นของเรา

ลุงหวีด บัวเผื่อน

Image by DarkWorkX from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
มันเฉยของมันเอง


สัมมาทิฏฐิ คือความเห็นชอบตรงตามความเป็นจริง
..เห็นแจ้งอย่างนี้ 
ความทุกข์ใจมันเกิดไม่ได้ เพราะ..ไม่หลงมัน 
ไม่สำคัญเป็นของเราเมื่อไร 
ไม่เอามันเมื่อไร 
..มีเหมือนไม่มี 
..มีอยู่ทุกข์กาย มันมี 
แต่ใจไม่ทุกข์ มันเฉยๆ 
แล้วก็ไม่ใช่ตั้งไปเฉยๆ นะ ทำสมาธิให้มันเฉยๆ ไม่ใช่ 
มันสัมผัสรู้อยู่ แต่ว่ามันไม่ 
มันเฉยของมันเอง 
เพราะว่า..เห็นแล้ว มันไม่ใช่ของเรา 
ไม่สำคัญหมายเป็นของเรา

พระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธ

Image by DarkWorkX from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา