การกำหนดจิต ให้รู้เท่าทัน อย่าบังคับ


จิตใจนี้ก็เหมือนกัน 
มันเป็นสภาพที่ดิ้นรนไปในอารมณ์ ซัดส่ายไปในอารมณ์... 
การที่สติตามดูรู้เท่าทันจิตก็เหมือนกับเป็นคนเลี้ยงเด็ก... 
ไม่ใช่ว่าเราไปบังคับจิตว่าอย่าคิด อย่าคิด บังคับเข้าไว้ 
มันก็จะเหมือนเด็กที่ถูกบังคับให้มันอยู่นิ่งๆ เด็กมันก็พาล... 
เกิดความคับแค้นใจ อึดอัด มันยิ่งเกิดความฟุ้งมากยิ่งขึ้น 
ฉะนั้นการกำหนดจิตนั้น ให้ตามดูรู้เท่าทัน อย่าไปบังคับ 
โดยการยอมรับกับความเป็นจริงของจิตว่า 
จิตนี้มีสภาพที่ไม่เที่ยง...จะต้องแปรเปลี่ยนไป... 
จะเป็นผู้ที่ตามดูรู้ทัน ไม่บังคับ มันก็สงบของมันเอง 

พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

สมบัติของโลก ก็ต้องอยู่ในโลก


บรรดาสิ่งสมมุติที่เราไปยึดถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของเรานั้น
ก็จะได้เพียงชีวิตหนึ่งๆ เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นสามี ภรรยา หรือสมบัติต่างๆ
เมื่อเราตายไปแล้ว เราจะยึดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเราอีกไม่ได้
เราจะเอาสิ่งต่างๆ เหล่านั้นติดตามไปสวรรค์ นรก หรือที่ไหนๆ ก็ไม่ได้
ตรงกับคำว่า “สมบัติของโลก ก็ต้องอยู่ในโลก” 

 หลวงปู่คำดี ปภาโส

การตัดกิเลสไม่จำเป็นต้องขาดทีเดียว


          การตัดกิเลสบางทีมันไม่จำเป็นว่าจะต้อง ชัวะ ให้มันขาดทีเดียว แต่เราค่อยๆ เหมือนเวลาเราจะให้ต้นไม้มันตาย เราค่อยๆ เล็มรอบๆ ต้นมันก่อน ถ้ามันยังอยู่อีก เราก็ค่อยๆ เล็มรอบๆ มันอีก จนกว่ามันจะยืนต้นตาย กิเลสของเราก็เป็นเช่นนั้น ให้เราพิจารณาอยู่บ่อยๆ พิจารณาอยู่เนืองๆ พิจารณาอยู่เป็นนิจ มันขาดไปเอง ไม่รู้ตัวหรอก 

                                                                             พระอาจารย์ยุคลธรณ์ ธัมมปุตโต