ให้ใครไม่เป็น ก็ถูกสมมุติที่เธอยึดไว้พันธนาการ


ยิ่งให้ ยิ่งได้ 
สรุป มันคนละเรื่องเลยนะ
ให้ หรือ สละ หรือ จะเอา กันแน่ 
ยื่นหมู ยื่นแมว 
ถ้าให้แล้วไม่ได้อะไรเลย จะให้ไหม
อันนี้เรียกว่า ให้ สละ ไหม
แม้นแต่อารมณ์ ความคิด ความรู้สึก
ให้มันผ่านไปเอง
 นี้ก็เป็นการให้ที่เหนือกว่าการให้สิ่งของ
สร้างวัดสร้างเจดีย์ร้อยวัด  ไม่เท่าการให้อภัย 
ให้เป็น ก็หลุดพ้นได้
ให้ใครไม่เป็น ก็ถูกสมมุติที่เธอยึดไว้พันธนาการ

พระอาจารย์ปกรณ์นันทน์ ฐิตธัมโม

Image by mercierzeng from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 


พระผู้มีชัยชนะทั้งหลาย
ทรงสอนว่า
ความใส่ใจในความว่าง
คือวิถีแรกที่นำความบริสุทธิ์สู่
เหล่าพระโพธิสัตว์
ผู้ที่ทุกขณะ
ไม่ละวางในความว่าง
จะถึงซึ่งการตื่นรู้
และนำความสว่างไสวสู่โลก

พระสูตรมหายาน ธิเบต
-----------------
“The victors have taught that interest in emptiness
Is the first path by which bodhisattvas are purified.
Those who remain constantly heedful of this
Will attain awakening and illuminate the world.
Ārya­buddhākṣepaṇa­nāma­mahāyāna­sūtra

Image by JeanetteAtherton from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา