รู้ทันความเผลอคิดได้จะกลายของดี


"ใจที่เผลอคิด" คือจุดเริ่มต้นของทุกอย่าง 
อย่าไปกลัวหรือหงุดหงิดเวลาเผลอ
และไม่ต้องไปห้ามความคิด 
แต่ให้ฝึกรู้ทัน 
ใจที่เผลอคิดถ้ารู้ไม่ทันแบบนั้นไม่ดีแน่ 
แต่ถ้ารู้ทันความเผลอคิดได้จะกลายของดี

พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน

Image by yookiwon80 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาอย่าเคลื่อนไหวฟรีๆ


อย่าเคลื่อนไหวฟรีๆ
พยายามใส่ใจที่จะรู้บ้าง
อย่าคิดฟรีๆ ต้องรู้บ้าง
อย่าทุกข์ฟรีๆ อย่าโกรธฟรีๆ ให้มีสติรู้บ้าง
เป็นการเสริมสร้างให้สติเกิดขึ้นบ่อยๆ
แล้วสิ่งนั้นก็จะเกิดเป็นความเคยชิน เป็นอัตโนมัติ

อ.กำพล ทองบุญนุ่ม

Image by zhangliams from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา