ความหมายอันสำคัญของการบรรลุพระอรหันต์


ความหมายอันสำคัญของการบรรลุพระอรหันต์นั้น
จึงอยู่ที่ความลืมตาตื่นขึ้นมาโดยเต็มที่ 
มองเห็นความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเต็มที่ 
ถอนความรู้สึกว่าตัวว่าตนเสียได้...
เมื่อความคิดว่าตัวตนไม่มี 
หรือว่าของตนไม่มี มีแต่ธรรมชาติ 
เป็นไปตามธรรมชาติ 
อย่างนี้เรียกว่าเป็นจิตที่ว่าง 
หรือว่าได้ลุถึง ความว่าง 

ท่านพุทธทาสภิกขุ

Image by 李磊瑜伽 from pixabay 

อ่านฉบับเต็มได้ที่


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา