ใจนี่แหละมันสำคัญผิด


เหตุปัจจัย...ที่จะทำให้จิตใจของคนเรานี่ 
ละจากร่างอันหนึ่ง ไปสู่...ร่างอีกร่างหนึ่ง 
อยู่อย่างนี้ร่ำไป 
ก็เพราะว่า...ใจนี่แหละมันสำคัญผิด  
คิดว่าโลกสงสารอันนี้  น่าอยู่น่าอาศัย
แท้ที่จริงแล้ว... มันไม่เป็นสิ่งที่น่าอยู่น่าอาศัยอะไรเลย 
ก็จะน่าอยู่อย่างไรล่ะ ก็มัน...ไม่เที่ยงนี่
เกิดมาแล้วไม่ทันไร ความแก่ก็ตามมาแล้ว 
ปรากฏว่าร่างกายสังขารนี้ก็ทรุดโทรมไป 
หรือไม่เช่นนั้น...
ก็มีโรคภัยไข้เจ็บอันร้ายแรงมาเบียดเบียนเอา
ได้เสวยทุกขเวทนาอยู่อย่างนั้น...
ทั้งหมดนี้มัน ก็ลักษณะแห่งความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ 
ทั้งที่มีวิญญาณครอง ก็ดี  ไม่มีวิญญาณครอง ก็ดี 
มันก็ล้วนแต่...เกิดขึ้นมาเป็นเบื้องต้น 
แปรปรวนในท่ามกลาง
และแตกดับในที่สุด...ทั้งนั้นเลย

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

Image by Leolo212 from pixabay

จากเพจ วัดพระธาตุขุนบง

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

กรรมซึ่งพระพุทธเจ้าสรรเสริญอย่างที่สุด


...ในชีวิตคนเรา
สิ่งที่ดีที่สุดเลย คือการรู้ความจริง 
ไม่มีอะไรในชีวิต
ที่ดีไปกว่าการได้รู้ความจริง 

ความจริงคืออะไร? 
ความจริง คือตั้งแต่เรามีชีวิตมา
เราเข้าใจผิดมาตลอดว่าเรามีนั่นมีนี่ 
แท้จริงแล้วเราไม่เคยมีอะไรจริงๆ เลย
แม้กระทั่งลมหายใจของเราเอง
แม้กระทั่งเลือดเนื้อของเราเอง
แม้กระทั่งความรู้สึก ความหมายจำแบบนี้
วันหนึ่งเราจะต้องทิ้งไปทั้งหมด

สิ่งที่เราจะเอาไปได้
ก็มีแค่กรรมที่ทำไว้
กรรมซึ่งพระพุทธเจ้าสรรเสริญอย่างที่สุด
ก็คือ กรรมในการฝึกที่จะยอมรับให้ได้ว่า
อะไรอะไรไม่เที่ยง ไม่ใช่ตัวตน
เป็นของชั่วคราว
กรรมแบบนี้
ทำให้เราหายกระวนกระวาย
ได้ตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่

ดังตฤณ

Image by sergei_spas from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา