จิตที่ยังฟุ้งซ่านก็เหมือนห้องที่เปิดทีวีไว้ดังๆ


จงฝึกจิตให้รู้จักปล่อยวางความคิด
ที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อชีวิต 
เพื่อจะเลี่ยงการสร้างโลกที่ไม่น่าอยู่ 
เพื่อจะได้เปิดโอกาส
ให้ความคิดที่สร้างสรรค์เกิดขึ้นบ้าง 
แล้วจิตที่ว่างจากความคิดที่รกรุงรัง
จะมีการเฉลียวใจ จะมีการฉุกคิด 
จะมีการรู้สิ่งที่ควรรู้ 
ส่วนจิตที่ยังฟุ้งซ่านก็เหมือนห้องที่เปิดทีวีไว้ดังๆ 
เราจะสนทนากับใครก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง 
จะคิดพิจารณาอะไรก็คิดไม่ค่อยออก
เพราะเสียงดังนั้นรบกวน   

พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ

Image by Printeboek from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


เพียรคิดสลัดกาย อารมณ์ทั้งหลายออกจากจิต


เพียรคิดสลัดกาย อารมณ์ทั้งหลายออกจากจิต 
จิตจะสว่างสะอาด
จากกิเลสเฝ้าผูกพันยึดมั่นกายเรากายเขา 
แต่ก็ยังคงทำหน้าที่การงาน สังคมครบถ้วน 
จิตใจสะอาดผ่องใส ร่างกายก็ไม่มีโรคหรือโรคน้อย 
จิตก็จะแปรสภาพจากหนักเป็นเบา โปร่งสบาย 
จิตหยาบก็จะกลายเป็นจิตละเอียดสะอาดผ่องใส 
ไม่มีความวุ่นวาย จิตสงบนิ่ง มีปัญญาดี

หลวงปู่ดาบส สุมโน

Image by Free-Photos from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา