ผู้มีปัญญาท่านจึงแสวงหาธรรมะ


ผู้มีปัญญา...
ท่านมองเห็นว่า ความสุขทางโลก
เป็นของต่ำ...
และเจือปนไปด้วยทุกข์ 
เป็นความสุขของ...คนโง่ 
ท่านจึงแสวงหาธรรมะ...
ซึ่งเป็น...ของละเอียด  สะอาด
และเป็นไป เพื่อ...อยู่ในโลก
หรืออยู่...เหนือทุกข์ทั้งปวง

หลวงปู่มั่น  ภูริทัตโต

Image by GoranH from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
 

มันเป็นของมันเช่นนั้นเอง


คนเราหวั่นไหวมากที่สุด ก็คือ หวั่นไหวต่อความรู้สึก
หากเราเข้าใจถึงความรู้สึกของตัวเราเอง
ของกายเรา ของใจเรา เราจะเห็นว่าความรู้สึกนี้
มันบังคับบัญชาไม่ได้
เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป แล้วรู้ก็ฉลาดขึ้น
เพราะเข้าถึงสภาวะของความรู้สึกแล้วว่า
มันเป็นของมันเช่นนั้นเอง
การปฏิบัติธรรมก็เพื่อการขัดเกลาความรู้ของเรา
ให้เกิดความเห็นถูก

พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท

Image by cocoparisienne from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา