ให้จิตใสใจเปิดเป็นทานทั่วให้จิตใสใจเปิดเป็นทานทั่ว
ให้ลดชั่วกลัวบาปที่หยาบหนา
ให้จ่อจิตติดกายไม่คลาดคลา
ให้รู้ว่าตาหูไปอยู่ใด

ให้แน่วเห็นเป็นไตรลักษณ์ประจักษ์หน้า
ให้ต่ำช้ามาดีจะทีไหน
ให้สักแต่แค่รู้ดูดูไป
ให้ทรงไว้ใจเดียวเดี๋ยวโพล่งเอง

ครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสํวโร

Cr.Fb.Romanee Yadham

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ว่างมีอยู่ในวุ่น


ว่างมีอยู่ในวุ่น
อนัตตามีอยู่ในอัตตา
ความพ้นทุกข์มีอยู่ในทุกข์
ต้นโพธิ์มีอยู่ในเมล็ดโพธิ์

พระอาจารย์มหาวิเชียร ชินวังโส

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา