ให้ธรรมะเป็นเพื่อนของเรา
อย่าเอาใจของเราไปฝากไว้กับสิ่งอื่นข้างนอก 
ถ้าสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไป ก็จะเป็นทุกข์ 
เอาใจเราฝากไว้กับสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลง 
ฝากไว้กับธรรมะสิ ให้ธรรมะเป็นเพื่อนของเรา


พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน