การดับสัญญา


การดับสัญญา..
มิใช่การลืมทุกสิ่งทุกอย่าง
จนจิตว่างจากสัญญา..
..แต่เป็นเพียง..การเพิกเฉย..
ต่อสัญญาที่ผุดขึ้นในจิตขณะนั้น

อาจารย์ปู่ เอกธาตุ

Image by Marisa04 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ควรหมั่นขอขมาพระรัตนตรัย


พวกเจ้าควรหมั่นขอขมาพระรัตนตรัย
ไว้ทุกๆ วัน เพื่อจักได้ลดโทษการปรามาส
พระรัตนตรัยลงได้บ้าง
นี่จัดว่าเป็นขออภัยทาน ซึ่งเป็นธรรมสูงสุด
ในพระพุทธศาสนาเช่นกัน หมั่นทำให้บ่อย ๆ 
ไม่ว่าจักเป็นผู้ให้อภัยทานหรือเป็นผู้ขออภัยทาน 
ก็สามารถทำจิตให้เยือกเย็นได้

สมเด็จองค์ปฐม

Image by Marisa04 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา