ธรรมะอยู่ตรงนี้ ตรงที่ท่ามกลาง          ธรรมะอยู่ตรงนี้ ตรงที่ท่ามกลาง เรียกว่า มัชฌิมา คือกลางของความเป็นโลก ที่เรียกว่าโลกธรรม คือธรรมประจำโลก ก็ให้อยู่ในความเป็นกลาง คือกลางรัก กลางชัง กลางความยินดียินร้าย คืออย่ายินดีและอย่ายินร้ายในอารมณ์ต่างๆ ให้อยู่ระหว่างกลางทั้งสองนั้น ...กลางอิฏฐารมณ์และอนิฏฐารมณ์ ...ให้ตั้งอยู่ในท่ามกลางนั้นแหละ เรียกว่ามัชฌิมาคือความเป็นกลาง

                                                                                             หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก

แก้เกิด เสียอย่างเดียว...           แก้เกิด เสียอย่างเดียว แก่ก็ไม่ต้องแก้ กินก็ไม่ต้องแก้ นอนก็ไม่ต้องแก้ บาปกรรมอันอื่นก็ไม่ต้องแก้ ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ไม่ต้องแก้ เพื่อนฝูงพี่น้องก็ไม่ต้องแก้ การศึกษาเล่าเรียน สอบตรี โท เอก ปริญญาไหนก็ไม่ต้องแก้ แก้เสียอย่างเดียวเท่านั้น ปากท้องก็ไม่ต้องมาแก้ เดี๋ยวนี้มาแก้หลายเรื่องจนเกินไป มันแก้แต่ปลายเหตุ

                                                                                                   หลวงปู่คำพอง ติสโส