เห็นปัญหาเป็นของธรรมดา


ไม่เห็นทุกข์  ก็ไม่เห็นธรรม  
คำกล่าวนี้คือสัจจะความจริง 
มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิด  
มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เปลี่ยนแปลง  
มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไป  
ขอให้ทุกท่านบินให้สูง  
แล้วมองโลกด้วยสายตาแห่งสัจธรรมใหญ่  
สิ่งที่ท่านเรียกว่าความสุข  
แท้จริงมิใช่อะไรอื่น
นอกจากทุกข์ที่รอวันแสดงตัว  
มนุษย์เราไม่อาจหนีปัญหาพ้น  
โจทย์ชีวิตจึงไม่ใช่  
ทำอย่างไรจึงหมดสิ้นปัญหา  
แต่เป็นทำอย่างไร
จึงเห็นปัญหาเป็นของธรรมดา  
ทำอย่างไรจึงเห็นว่า
ปัญหาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต

คุณพศิน อินทรวงค์

Image by Printeboek from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

เราต้องท่องคาถานี้ไว้


เราต้องท่องคาถานี้ไว้
ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา
เราก็ไม่ใช่ ของ ๆ เราก็ไม่ใช่
เราก็ไม่มี ของ ๆ เราก็ไม่มี
ถ้าเราพิจารณาตรงนี้บ่อย ๆ มาก ๆ
มาเจอเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ความสูญเสีย ความพลัดพราก
ความเปลี่ยนแปลง
ก็จะไม่ทุกข์ เพราะเรายอมรับและเข้าใจอยู่

พระอาจารย์สุรศักดิ์  เขมรังสี

Image by Printeboek from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา