ให้สักแต่ว่ารู้อย่างเดียวก็พอมันมีอะไรเป็นของเราบ้าง 
ตายไปก็เอาอะไรไปติดตัวไม่ได้ 
แล้วจะอยากมันทำไม 
ไม่ต้องอยากอะไรทั้งนั้น 
ทำจิตให้สงบ ให้เป็นหนึ่ง 
ไม่ต้องไปสนใจในความมี 
ความเป็นตัวของตัวเองหรือผู้อื่น 
ให้สักแต่ว่ารู้อย่างเดียวก็พอ  

ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก

สมาธิได้ทั้งหลับตาหรือลืมตาเราอย่าเผลอ 
หลับตาก็ไม่เผลอ ลืมตาก็ไม่เผลอ
มันก็เป็นสมาธิได้ทั้งหลับตาทั้งลืมตานั้นแหละ
ถ้ามันหลับตาดี ลืมตาไม่ดี แสดงว่าสมาธิคอยแต่จะล้ม 
แบบนี้ ยังหาหลักเกณฑ์ไม่ได้เข้าใจไหม 

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปัญโณ