เป็นเรื่องของชั่วโมงบินในการฝึกฝน


หิวให้รู้ว่าหิว  อย่าไปเป็นผู้หิว  
เบื่อให้รู้ว่าเบื่อ  อย่าไปเป็นผู้เบื่อ  
ชอบให้รู้ว่าชอบ  อย่าไปเป็นผู้ชอบ  
อย่าจมลงในความรู้สึก   
เราจะไม่ดึงความรู้สึกเข้าตัว  หรือผลักออกไป  
แต่เราจะรับรู้อย่างกลางๆ  
ทั้งอารมณ์ด้านบวก  ด้านลบ 
ช่วงแรกๆ จะทำได้ยาก  
เพราะเราชินกับการเป็นผู้รู้สึก  
ไม่ชินกับการเป็นผู้เห็นความรู้สึก  
แต่ไม่เป็นไร  ค่อยๆ เปลี่ยนสัญชาติญาณใหม่  
สิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องของบุญบารมี  
ทว่าเป็นเรื่องของชั่วโมงบินในการฝึกฝน  
ทุกคนทำได้ทั้งนั้นถ้าให้ความสำคัญมากพอ

คุณพศิน อินทรวงค์

Image by Wolfgang_Hasselmann from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ความสันโดษที่แท้จริง


การอยู่อย่างสันโดษช่วยให้ผ่อนคลายได้ 
สันโดษไม่ได้หมายถึง การปลีกตัวออกมาอยู่ลำพัง
ด้วยตนเอง หรือ อยู่ห่างจากความเจริญก้าวหน้า 
.
ความสันโดษที่แท้จริง หมายถึง 
เราไม่ถูกลากพาไปด้วยฝูงชน 
ด้วยความเศร้าโศกในอดีต 
หรือด้วยความกังวลต่ออนาคต 
หรือด้วยอารมณ์รุนแรงในปัจจุบัน
เราไม่สูญเสียความหนักแน่น 
และสันติสุขในตัวของเรา
.
เราเข้าพึ่ง.. ลมหายใจแห่งสติ 
และกลับมายัง.. ปัจจุบันขณะ
กลับมายังเกาะอันสันติสุขในตัวของเรา 
เราเบิกบานในช่วงเวลานี้ร่วมกับคนอื่นๆ 
แต่เราไม่สูญเสียตัวเองไปในปฏิสัมพันธ์เหล่านั้น
แม้แต่ในตลาดที่พลุกพล่าน เรายังคงยิ้ม
และหายใจได้อย่างสันติ ดำรงอยู่ที่เกาะในตัวเรา

ท่านติช นัท ฮันห์

Image by Leuchtturm81 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา