ทางลัดสั้นคือไม่เอาอะไรเลย


'จิต' มันเป็นตัวดู ดูอยู่เฉยๆ 
ตัวมันเองมันเป็นอนัตตา
ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราหรอก 
มันเป็นจิต เราไม่อยากให้มันคิด มันก็คิด 
ไม่อยากให้มันไปยึดไปติดไปข้องอะไร
มันก็ไปยึดไปติดไปข้อง 
หัดทิ้งมันซะบ้าง เฉยเลย ไม่ต้องไปสนใจมัน...
ทางลัดสั้นคือไม่เอาอะไรเลย 
มันจะคิด คิดไปเลย! 
มันจะเอาอะไร เอาเลย!
แต่เราไม่ไปยุ่งกับมัน ไม่ไปเอากับมัน

พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต

Image by Ylanite from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ต้องสามารถรู้แจ้งด้วยใจเอง ในธรรมชาติแท้ของตัวเอง


การที่ใครจะบรรลุอนุตรสัมโพธิได้นั้น
ผู้นั้นจะต้องสามารถรู้แจ้งด้วยใจเอง
ในธรรมชาติแท้ของตัวเอง
หรือที่เรียกว่าจิตเดิมแท้
อันเป็นสิ่งที่ใครสร้างขึ้นไม่ได้ 
หรือทำลายให้สูญหายไปก็ไม่ได้
ชั่วเวลาขณะจิตเดียวเท่านั้น  
ผู้นั้นสามารถเห็นแจ้งจิตเดิมแท้
ได้โดยตลอดกาลทั้งปวง
ต่อจากนั้น
ทุกๆ สิ่งย่อมจะเป็นอิสระจากการถูกกักขัง
กล่าวคือจะเป็นวิมุติหลุดพ้นไป

ท่านเว่ยหล่าง

Image by Krisatu from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

น้ำ ไหล นิ่ง


น้ำ ไหล นิ่ง
ผู้ใดเห็นความสงบในความเคลื่อนไหว
เห็นความว่างในความมี
ใจจะสุขสงบนิรันดร์
นั ต ถิ สั น ติ ป ะ รั ง สุ ขั ง
“สุขใดเหนือกว่าใจที่สงบ เป็นไม่มี"

หลวงตาณรงศักดิ์ ขีณาลโย

Image by TheOtherKev from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

อยากได้จะไม่ได้ อยากเป็นจะไม่เป็น


อยากได้จะไม่ได้ อยากเป็นจะไม่เป็น 
อยากเห็นจะไม่เห็น
ไม่อยาก มันก็อยาก ใจนี้มันของยากที่สุด
ตั้งใจให้ดี หน้าที่ของใจ
คือ กำหนดภาวนา 
เต็มใจทำ ตั้งใจทำ พากเพียรของตน
จะได้ - ไม่ได้
จะเป็น - ไม่เป็น ก็สุดแต่เหตุ
หน้าที่ของเรา ตั้งใจเท่านั้น

หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ

จากหนังสือ ตำนานผู้เฒ่า เรื่องเล่าเด็กน้อย 
โดย พระธมฺมธโร ครูบาแจ๋ว

Image by adege from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา