ของมีแต่เดิม ไม่ค่อยรู้
พระพุทธเจ้าว่า 
ปะภัสสะระมิทัง ภิกขะเว จิตตัง 
ตญจะ โข อาคันตุเกหิ 
อุปักกิเลเสหิ อุปักกิลิฏฐัง 
จิตของเรานี้ ...

ประภัสสรผ่องใสอยู่แต่เดิม
แต่อุปกิเลสมันจรมา 
ทำให้จิตเราเศร้าหมอง
ของที่มีแต่เดิม เราก็ไม่รู้จัก
ไปรู้ แต่ของที่ว่าจรมา
กระตือรือร้น ในสิ่งที่จรมา
ของมีแต่เดิม ไม่ค่อยรู้
ก็เลยไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์


หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา