ต้องมี ต้องเป็น ในการปฏิบัติคือความหลง          ...การปฏิบัติ ถ้าเราปฏิบัติแล้วต้องเห็นอย่างนั้น ต้องมีอย่างนี้ ต้องเจอสภาวะอย่างนั้นอย่างนี้ ต้องมีฤทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้ ... มันเป็นความปรารถนาของมนุษย์ที่มันอยู่ภายใต้จิตลึกๆ ด้วยความโง่และหลง ว่าจะต้องให้ได้ ต้องมีต้องเป็น ... ความรู้สึกเหล่านี้นี่เองที่มันเป็นตัวผลักดันให้เราแสวงหาที่มันจะได้จะมีจะเป็น จึงไม่แปลกว่ามันจึงเป็นขบวนการที่ทำให้เราหลงและถลำเข้าไปเรื่อยๆ…

                                                                                    พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน

จิตติดอารมณ์คือบ่วงของมาร
ความจริง รูปขันธ์เป็นต้น ไม่ใช่ตัวมารแท้ 
ความที่จิตไปเกิดความรักใคร่ยินดี
ในเมื่อเห็นรูป เป็นต้น นั่นต่างหากเป็นตัวมาร 
ที่ว่าถูกบ่วงของมารก็คือ 
จิตที่ไปติดยึดมั่นอยู่ในอารมณ์ในเมื่อตาเห็นรูป ฯลฯ ...
ว่าเป็นของสวยงาม เกิดรักใคร่พอใจ 
แล้วสละปล่อยวางไม่ได้ 
จึงเรียกว่า ถูกบ่วงของมาร


หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

เรารู้ตัว มันจะไม่มีอะไร
ถ้ารู้มันว่าง ถ้าไม่รู้มันวุ่น
มันจะมีปัญหา จะเกิดโลภะ โทสะ โมหะ
เรารู้ตัว มันจะไม่มีอะไร
เป็นมรรค เป็นนิโรธ เป็นความดับ 
เป็นความสงบนั่นเอง...
ความทุกข์มันดับ ชีวิตก็จะมีความปลอดภัยขึ้น


หลวงพ่อสมบูรณ์ ฉตฺตสุวณฺโณ