สักกายทิฏฐิก็ยิ่งจะลดลง


..คนไหนเห็นด้วยปัญญาว่า 
ความคิดเป็นทุกข์ 
มีสติคอยทำลายความคิดที่เกิดให้ดับอยู่เรื่อยๆ 
ความว่าง ความปกติ ความตั้งมั่นแห่งศีล 
สมาธิ ปัญญา ก็ยิ่งจะปรากฏชัด 
หากมีสติเห็นความคิดได้ 
ดับความคิดได้ จาคะความคิดทิ้งไป 
สลัดคืนความคิดได้ 
ไม่มีความติดอกติดใจอาลัยอาวรณ์
ในความคิดนั้นได้ 
ความสำคัญมั่นหมายในความเป็นตัวตน
หรือสักกายทิฏฐิก็ยิ่งจะลดลงๆ 
จนกระทั่งถึงหมดไป ดับมอดสนิทได้เลย

หลวงตาสุริยา วัดป่าโสมพนัส

Image by jplenio from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

มันก็แค่ปรากฏการณ์ที่เคลื่อนไปเรื่อย


โลกนี้มันว่างเปล่ามาแต่ไหนแต่ไร
เราไปหลงกับมันนะ เราก็รู้สึกว่ามันมีจริง
ไปวุ่นวายกับมัน
มันเริ่มตั้งแต่เราคิดว่าเรามีอยู่จริงๆ 
พอตัวเรามีอยู่ สิ่งที่แวดล้อมตัวเราก็มีอยู่
โลกทั้งโลกก็เลยมีอยู่นะ
กลายเป็นของมีจริงไปหมด
แต่พอเรามองลงมาในตัวเราเองเนี่ย
จะเห็นว่าขันธ์ห้ามันว่างเปล่า
ไม่มีตัวมีตนอะไรที่แท้จริง
สิ่งที่แวดล้อมกายนี้ใจนี้อยู่
ก็หาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้
โลกทั้งโลกก็ไม่มีความหมายอะไรเท่าไหร่
มันก็แค่ปรากฏการณ์ที่เคลื่อนไปเรื่อย..

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

Image by Leolo212 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา