เมื่อสติต่อเนื่องเข้า..
เมื่อสติต่อเนื่องเข้า..
มันจะแปรสภาพเป็นสมาธิ
เมื่อมันได้ชื่อว่าเป็นสมาธินั้น
มันทำหน้าที่..ตัดความฟุ้งซ่านทางจิต


ท่านเขมานันทะ

ให้ดูกาย และแอบชำเลืองดูใจบ้าง
ให้ดูกาย ให้รู้สึกอยู่ที่กาย 
และแอบชำเลือง ดูใจบ้าง 
ไม่ต้องจ้องดู การจ้องดูจะเป็นการเพ่งไป 
จะทำให้เข้าไปในความคิดได้ 
แค่แอบดู พอความคิดเกิดขึ้นแค่รู้ 
แล้วกลับมาดูกาย
นี่เป็นหลักการปฏิบัติอย่างง่ายๆ 
แต่ที่เราทำแล้วไม่ง่าย 
เพราะเราคุ้นชินกับความคิด เลยไปกับความคิด...


หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

คนพาลคือใจเราไม่ดี          ท่านให้ละคนพาล คนพาลอยู่ที่ไหนเล่า รวมมาสั้นๆ แล้วคือใจเราไม่ดี เมื่อใจไม่ดีแล้วมันเป็นอันธพาล ... ท่านให้ละคนพาล คบกับบัณฑิต บัณฑิตเป็นยังไง บัณฑิตคือใจเราดี เมื่อใจเราดีแล้วมันมีความสุข ความสบาย ...เป็นมงคลตรงนี้ ...

                                                                                            หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

หนทางอันเอกและบริสุทธิ์
น้ำใจของสัตว์ยุ่งด้วยธาตุ ระคนอยู่ด้วยธาตุ 
ธาตุไม่มีที่สิ้นสุด แม้จิตก็ไม่มีสิ้นสุด
จิตรับธุระหมดทุกอย่าง จิตเป็นแดนเกิด 
รู้เท่าอาการของจิตได้แล้ว รู้ปกติของธาตุ
เอโก มคฺโค หนทางอันเอก 
วิสุทธิยา เป็นหนทางอันบริสุทธิ์
มีทางเดียวเท่านี้


หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต