ใจจะดี ใจจะชั่ว ก็ให้ดูใจใจจะดี ใจจะชั่ว ก็ให้ดูใจ
ใจขี้เกียจ ก็จงหมั่นดูใจ
ใจขยัน ก็จงหมั่นดูใจ 
แล้วใจ..จะเข้าใจ ใจจะรู้ใจ

หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

คนโง่เท่านั้นที่ติดภพชาติ         ภพชาติที่ผ่านมา ยังไปยินดีกันอยู่หรือ คนโง่เท่านั้นที่เข้าไปติด เราตาย-เราเกิดมานับอสงไขยไม่ถ้วน ถ้าจะเอากระดูกที่เราเคยเกิด-ตายมากองไว้ ก็จะโตยิ่งกว่าเขาพระสุเมรุ น้ำในแม่น้ำมหาสมุทรน้อยใหญ่ทั้งหลายนะ ก็ยังน้อยกว่าน้ำตาเราที่เคยหลั่งรินเพราะความทุกข์ทั้งหลายเสียอีก ผู้มีปัญญาเมื่อเห็นเช่นนี้ ย่อมเกิดความสลดสังเวชในภพชาติ ไม่ยินดีในการเกิด มีจิตมุ่งตรงต่อพระนิพพานอย่างเดียว

                                                                                                ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก

เพียรสู้กิเลส จะพบความสงบเย็นใจในโลกนี้ใครเพียร ใครอาจหาญ ใครอดทน 
ในการต่อสู้กับกิเลส ตัวฝืนธรรมอยู่ตลอดเวลา 
ผู้นั้นจะเจอร่มเงาแห่งความสงบเย็นใจในโลกนี้ 
ในบัดนี้ และในดวงใจนี้ 
ไม่เนิ่นนานเหมือนการท่องเที่ยว
ที่เจือไปด้วยสุข ด้วยทุกข์ อยู่ทุกภพ ทุกชาติ ไม่มีวันจบสิ้น

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต