พอสติทำหน้าที่ รู้ทัน
พอสติทำหน้าที่ รู้ทัน 
ปัญญาก็ทำหน้าที่ รู้แจ้ง


อ.กำพล ทองบุญนุ่ม

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

การนั่งสมาธินั้น เพื่อความเพียรในการอบรมสติ
การนั่งสมาธินั้น 
เพื่อความเพียรในการอบรมสติ
อย่าเพียงคิดแค่ว่าจะหาความสงบสบาย
ถ้าต้องการความสงบสบาย
คือเชื้อเชิญตัวตัณหามาขี่หัว
จะทำให้ฟุ้งซ่านยิ่งกว่าเดิม

พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา