ดูจิต..เป็นวิปัสสนาญาณ
ถ้าใครดูจิตตัวเองได้
จนเห็นความโกรธ ความเกลียด 
ความรัก ความชัง ความอิจฉาริษยา 
เห็นตัวตน เห็นจิต 
ตัวนี้เป็นวิปัสสนาญาณ..

หลวงพ่อสนอง กตฺปุญโญ

ยึดสิ่งน่าพอใจเหมือนจับหางงู
การไปยึดสิ่งที่น่าพอใจเอาไว้แน่น
ก็เหมือนการไปจับเอาหางงูเข้าไว้
ไม่ช้าก็เร็ว มันจะต้องกัดเราแน่นอน

หลวงปู่ชา สุภัทโท

สติเกิด กุศลเกิด
หายใจเข้า...รู้ครั้งหนึ่ง สติก็เกิดขึ้นครั้งหนึ่ง
หายใจออก...รู้ครั้งหนึ่ง สติก็ได้ครั้งหนึ่ง
ก้าวไป...รู้ สติก็เกิดขึ้นครั้งหนึ่ง
เย็นมากระทบ...ระลึกรู้ สติก็เกิด
ได้ยินปรากฏ...ระลึกรู้ สติก็เกิดขึ้นอีก
วันหนึ่งๆ เมื่อมีสติระลึกเกิดขึ้นๆ...
กุศลก็เกิดขึ้นด้วย…

พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี