รู้แล้วไม่ติดใจ
...จงทำใจให้วางเฉย
ไม่ใช่เฉยแบบไม่รู้
แต่เฉยแบบรู้แล้ว
ไม่ติดใจ...

หลวงปู่คูณ สิริจันโท