ความเข้าใจเกิดจากปัญญาทุกข์จะลดลงไปตามลำดับ..
เมื่อเรามีความเข้าใจในคำว่า "ชีวิต" มากขึ้น
ความเข้าใจเกิดจากปัญญา 
เมื่อปัญญาเกิดความทุกข์จะดับไป 
ทุกข์ดับเพราะความเข้าใจเกิด
ชีวิตจึงอิสระจากความทุกข์นั้นเอง 
หาใช่ทุกข์ดับ แต่เป็นเพราะปัญญาเกิด
ความทุกข์จึงหมดสภาพอัตโนมัติไปเอง

ตื่นทางปัญญา จิตกลับสู่เดิมแท้
(อิโตมิ จัง)

Image by jrydertr from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

https://www.facebook.com/Jaturataweep/

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น