แปลว่า เธอกำลังให้อาหารความคิด


หากเธอหมกมุ่นกับความคิดไม่หยุด
แปลว่า เธอกำลังให้อาหารความคิด
เพราะความคิดอาศัยความใส่ใจของเธอ
ในการดำรงอยู่
ยามใดที่เธอเริ่มใส่ใจความคิด
และวิตกวิจารณ์กับมัน
ความคิดจะมีอำนาจมาก
เธอเองนั่นแหละเป็นคนให้กำลังแก่มัน
เพราะเธอไม่ได้มองความคิดว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมดาๆ
และหากใครก็ตามพยายามหยุดความคิด
นั่นก็เป็นวิธีให้อาหารมันอีกวิธีหนึ่ง

ลามะ โชกยัม ตรุงปะ

“When you relate to thoughts obsessively, you are actually feeding them because thoughts need your attention to survive. Once you begin to pay attention to them and categorize them, then they become very powerful. You are feeding them energy because you are not seeing them as simple phenomena. If one tries to quiet them down, that is another way of feeding them.”

― Chogyam Trungpa, The Myth of Freedom and the Way of Meditation

Image by Pexels from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

https://www.facebook.com/Jaturataweep/ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น