ผู้รู้จักจิตตวิเวก
อันไร้การดิ้นรน
คือผู้มีสมบัติราคาแพง
ชนิดที่ใช้เงินทั้งหมดในชีวิตซื้อไม่ได้
ต้องใช้ ‘ใจที่ไม่เอาอะไร’ ไปซื้อมา!

ดังตฤณ

Image by Darkmoon_Art from pixabay 

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

https://www.facebook.com/Jaturataweep/
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น