ไม่มี...สิ่งใดควรค่าแก่การ...ยึดไว้เลย


ในสภาวะ...
ของธรรมชาติ ที่เป็นเช่นนั้นเอง
จิต  ของเรา
ต้องไม่ถูก สิ่งที่ปรากฏ 
อยู่...ภายนอกรบกวน
ต้องไม่ยึดสิ่งใด ไว้ภายใน
เรา...ต้องทำให้จิต อยู่...ในสภาวะ 
ที่ตระหนักรู้ว่า... 
ไม่มี...สิ่งใดควรค่าแก่การ...ยึดไว้เลย

ลามะยางทัง  รินโปเช

Image by Tama66 from pixabay

เพจวัดพระธาตุขุนบง

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

https://www.facebook.com/Jaturataweep/
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น