สำหรับนักปฏิบัติแล้ว ศีลต้องคุมถึงใจ


ศีลไม่ใช่อยู่แค่กายและวาจา
สำหรับนักปฏิบัติแล้ว ศีลต้องคุมถึงใจ 
แม้ว่ากายและวาจาจะครบถ้วนตามศีล ๕ 
แต่ถ้าใจคิดพยาบาทอาฆาตแค้น 
ก็ถือว่ายังไม่มีศีล 
ศีลของนักปฏิบัติต้องคุมถึงใจ เพราะใจคุมทุกสิ่ง…
ถ้าใจไม่บริสุทธิ์ ใจก็ไม่มีศีล 
แม้ปากจะพูดตรงกันข้ามก็ตาม 
ปากกับใจไม่ตรงกัน 
การประพฤติปฏิบัติธรรมจะก้าวหน้ายาก 
ฉะนั้น ใจกับกายต้องเป็นเส้นตรง 
การปฏิบัติจึงจะนิ่ง 
ท่านที่ปฏิบัติแล้วจิตไม่นิ่ง 
ขอให้พิจารณาศีลของตัวเอง

ดร.สนอง วรอุไร
หนังสือตามรอยธรรม ดร.สนอง วรอุไร

Image by mohamed_hassan from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

https://www.facebook.com/Jaturataweep/ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น