เพราะต้องการชนะ จึงพ่ายแพ้อยู่ร่ำไปเพราะต้องการชนะ 
จึงพ่ายแพ้อยู่ร่ำไป ...
เพราะจมอยู่กับความอยากรู้
รู้..จึงไม่เคยเกิดขึ้น

พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น