ให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลา



ให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลา
ให้มีสติอยู่ ให้เห็นการเกิดดับของกายและใจ
แต่อย่าให้มันมาทำใจให้วุ่นวาย ให้ปล่อยวางมันไป
ความรักเกิดขึ้น ก็ปล่อยมันไป
มันมาจากไหน ก็ให้มันกลับไปที่นั่น
ความโลภเกิดขึ้น ก็ปล่อยมันไป
ตามมันไป ตามดูว่ามันอยู่ที่ไหน
แล้วตามไปส่งมันให้ถึงที่ อย่าเก็บมันไว้สักอย่าง

หลวงปู่ชา สุภัทโท

อย่าเข้าไปกินอารมณ์



ให้รู้ ดูอยู่เฉยๆ 
อย่าเข้าไปกินอารมณ์
มันเกิดอะไรก็ให้รู้
สุขก็รู้ ทุกข์ก็รู้
อย่าไปกิน
รู้นิ่งอยู่อย่างนั้น.....
เมื่อมีกำลังพอ 
ปัญญาจะแจ้งขึ้นมา

พระอาจารย์ชายแดน สีลสุทโธ