ให้ทุกข์แค่ตอนทุกข์


 ต่อให้ทุกข์ที่สุด... ก็ต้องผ่านพ้นไปจนได้
 เมื่อเรานั่งมองอดีต เรายังผ่านทุกข์มาได้ตั้งหลายทุกข์
 ในเมื่อ... ชีวิต... มันยังมีชีวิต
 ขอแค่อย่าทุกข์ก่อนเจอทุกข์
 หลังทุกข์ อย่าทุกข์อีก
 ให้ทุกข์ แค่ตอนทุกข์
 แล้วทุกข์ที่สุด... ก็จะเป็นทุกข์แค่นี้เอง

  หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

ผู้ยึดมั่นถือมั่นนั้นยังเดินผิดทาง



ผู้ยึดมั่นถือมั่นนั้นยังเดินผิดทาง
ผู้ปล่อยผู้วาง ไม่ยึดมั่นถือมั่นนั้น คือ ยอดมนุษย์
ก้าวขาไม่หยุด ไปสิ้นสุดในแดนนิพพาน
สุขสำราญเป็นที่หนึ่ง ถึงแล้วบรมสุข

หลวงปู่สาย เขมธัมโม

วิธีแก้ความโกรธ



          ให้หาภาพพระพุทธรูป หรือพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งที่เราเคารพนับถือ อัดขยายภาพให้ใหญ่แล้วใส่กรอบตั้งไว้ในที่ที่เหมาะสม และเราสามารถมองเห็นได้บ่อยๆ แล้วนั่งมองดูทุกวันๆ พอเวลาโกรธใครก็ให้นึกถึงหน้าท่าน แล้วอารมณ์โกรธก็จะหายไปเอง ให้ทำเช่นนี้เรื่อยๆ จนกลายเป็นความเคยชิน พอเกิดอารมณ์โกรธปั๊บก็ให้เห็นหน้าท่านปุ๊บ กลายเป็นสมาธิเลย


                                                                                         หลวงตาม้า(วรงคต) วิริยธโร