ไม่ใช่ภาวนาเพื่อไม่มีความคิดจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

อารมณ์ชอบใจหรือไม่ชอบใจ ก็สอบตกทั้งสิ้นให้ระวังโลกธรรม ๘ 
เกี่ยวกับคําสรรเสริญและนินทาให้มาก 
ดูอาการจิตเข้าไว้ในยามถูกกระทบ 
อย่าลืมว่าเป็นข้อสอบของจิต 
จักมีอารมณ์ชอบใจหรือไม่ชอบใจ 
ก็สอบตกทั้งสิ้น

สมเด็จองค์ปฐม
ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้นเล่ม ๗
รวบรวมโดย พล.ต.ท. นพ. สมศักดิ์ สืบสงวน

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


การภาวนามีสองทาง เพื่อหลุดพ้นจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ถ้ายังไม่รู้ ก็ต้องดูไปเรื่อยๆฝึกดูไปบ่อยๆ ถ้ายังไม่รู้ ก็ต้องดูไปเรื่อยๆ 
ดูไปในขณะที่ ทั้งหลง ทั้งลืม ทั้งรู้นั่นแหละ 
แต่ที่เราจะได้ก็คือประสบการณ์จากตัวเรา 
เราจะรู้ถี่ขึ้น จนเมื่อสติมันต่อเนื่องจริงๆ ก็เรียบร้อย 
คือเมื่อนั้น จิตจะยอมรับความจริงว่า 
อะไรๆ ก็เป็นเช่นนั้นเอง จิตก็จะปล่อยจะคลาย 
มันจะถอนออกไม่อยากไปยึดอะไร

หลวงพ่อสมบูรณ์ ฉัตฺตสุวัณโณ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


การเดินทางแสวงบุญ ไม่ใช่การไปหาสิ่งนอกตัวเรา
บุญ คือ ชื่อของความสุข 
และอย่าลืมว่า การเดินทางแสวงบุญ
ไม่ใช่การไปหาสิ่งนอกตัวเรา
ที่แท้เป็นการแสวงหาโอกาสบำรุงบุญ
ซึ่งอยู่ในใจเราตั้งแต่ยังไม่ออกเดินทาง

พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

สมาธิหัวตอ ไม่เกิดปัญญาจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

เป็นเหยื่อหนอนไปชาติหนึ่งๆเราไม่ได้เกิดมาเพียงเพื่อศึกษาเล่าเรียน
ทำการทำงาน ตั้งหลักปักฐาน มีครอบมีครัว มีลูกมีเต้า
แล้วก็แก่ แล้วก็เจ็บ แล้วก็ตายไป
ถ้าเราเกิดมาเพียงแค่นั้น ก็เท่ากับว่า
เกิดมาเพื่อเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารเท่านั้น
เป็นเหยื่อหนอนไปชาติหนึ่งๆ ไม่พ้นโลกนี้ไปได้

หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

การไม่ปล่อยจิตออกข้างนอกเป็นการตัดปัญหาที่ต้นน้ำการส่งจิตไปข้างนอกมีแต่พบกับปัญหา ทุกข์ไม่จบสิ้น ..
การไม่ปล่อยจิตออกข้างนอกเป็นการตัดปัญหาที่ต้นน้ำ 
เป็นการตัดทางลำเลียงไม่ให้ต้นไม้แห่งกิเลสเติบโต  
เพราะอารมณ์รออยู่ข้างนอก 
ถ้าเราไม่ปล่อยจิตออกไป อารมณ์จะทำอะไรได้  
“ปล่อยโลกไว้อย่างนั้น เพียงแต่เราอย่าปล่อยจิตออกไปเท่านั้นเอง"

พระอาจารย์จรัญ ทักขญาโณ


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

สมาธิภาวนา คือนั่งอย่างรู้ตัวทั่วพร้อมจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ห้ามคิดว่าเราได้อะไรแล้วบ้างในระหว่างการปฏิบัติธรรม 
ห้ามคิดว่าเราได้อะไรแล้วบ้าง 
แต่จงคิดเพียงว่าเราทิ้งอะไรไปแล้วบ้าง

สมสุโขภิกขุ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา