หากเธอรู้ทันความคิด


หากเธอรู้ทันความคิด
อารมณ์ต่างๆ จะจืดจางไปเอง
โดยไม่ต้องไปพยายามดับกิเลสใดๆ

อาจารย์ปู่ เอกธาตุ

Image by Briam-Cute from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

มันเป็นเพียงความรู้สึก


จงดูให้เห็นว่ามันเป็นเพียงความรู้สึก
ความทุกข์หรือความสุข
มันเป็นเพียง..ความรู้สึก..เท่านั้นเอง
ถ้าได้เห็นว่ามันเป็นเพียงความรู้สึก
เราก็ไม่ยินดีในความสุข 
และไม่เกลียดกลัวในเรื่องของความทุกข์

ท่านพุทธทาสภิกขุ

Image by PDPics from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ผู้เห็นความไร้สาระของทุกสรรพสิ่ง


ผู้เห็นความไร้สาระของทุกสรรพสิ่งสำเร็จ 
เขาเรียกว่าเป็นผู้ อจุติ แปลว่า ผู้ไม่ตาย 
เพราะมัจจุราชหาไม่พบ
จึงไม่มีการตายการเกิดอีกแล้ว 
ผู้ยังให้สาระสิ่งใดอยู่ มัจจุราชหาพบ 
จึงย่อมมีการเกิดการตาย 
หรือเรียกว่าเป็นผู้มี จุติ และ อุบัติ 
วัฏสงสาร มีจุติ มีอุบัติ
วิมุตติ ไม่มีจุติ ไม่มีอุบัติ

สมสุโขภิกขุ

Image by Syaibatulhamdi from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

ใจเราเองที่ไม่ฉลาด


โลกนี้ว่างเปล่า
แต่ใจเราไม่ว่างเปล่า
ปัญหามันอยู่ตรงนี้ต่างหาก
ปัญหาที่ทำให้เราทุกข์..
ใจเรายังไม่เห็นความจริง
ว่าโลกมันก็เป็นแค่โลก
รูปก็แค่รูป เสียงก็แค่เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ก็แค่กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
มันก็แค่ธรรมดาๆ มันโลกข้างนอก
ไม่ได้นำความทุกข์ความเดือนร้อนอะไรมาให้เรา
ตัวที่ทำให้เราจิตใจเราทุกข์ก็คือ
"ใจเราเองที่ไม่ฉลาด"
มันไปหลงรักหลงชังสิ่งต่างๆ
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
Image by Syaibatulhamdi from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

เมื่อใจดีแล้ว


เมื่อใจดีแล้ว 
ถึงโลกจะเลวร้าย
เราก็สามารถมอง
ให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองได้ 
เหมือนปุ๋ยมันเกิดจากอะไร 
เกิดจากของเหม็นเน่า คนไม่ชอบ 
แต่สิ่งที่เหม็นเน่าหมักหมม
มันก็เป็นปุ๋ยได้ ถ้ารู้จักมอง 

อ.กำพล ทองบุญนุ่ม

Photo by Yavor Punchev on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

คนรักตัวเองเป็น


คนรักตัวเองเป็น จะโจษตัวเองเก่ง 
เพ่งโทษตัวเองได้บ่อย และสอบสวนตัวเองได้มาก
คนที่รักตัวเองไม่เป็น 
จะเพ่งโทษและโจษคนอื่นเก่งและบ่อย 
จับผิดผู้อื่นคล่องแคล่ว

การเดินทาง แห่งจิตวิญญาณ

Photo by Allef Vinicius on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

การรู้ ที่ไม่คิด


เมื่อคิด ไม่รู้
เมื่อรู้ ไม่คิด
เมื่อคิด ให้รู้สึก
จึงเกิดการรู้ ที่ไม่คิด..

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ธรรมะมุ่งมั่นในการสลัดคืน


ธรรมะพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่
กิเลสยินดีพอใจในสิ่งที่คนอื่นมีอยู่
ธรรมะสนใจในการสร้างเหตุ
กิเลสสนใจในการเสวยผล
ธรรมะมุ่งมั่นในการสลัดคืน
กิเลสมุ่งมั่นในการเกาะยึด
ธรรมะกำหนดหยั่งรู้ความจริง
กิเลสเพลิดเพลินเหม่อลอยอยู่กับมายาภาพ
ชีวิตคนเราจะเจริญได้ดี หรือเสื่อมตกอับ
ขึ้นอยู่กับว่า ปล่อยให้ธรรมะหรือกิเลส
ยึดครองเป็นเจ้าหัวใจ

พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ

Photo by eberhard grossgasteiger on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ชีวิตของเราหามีความสำคัญ


คนส่วนมากให้ความสำคัญแก่ชีวิตตนเกินไป
แต่ความเป็นจริงแล้ว
ในความรู้สึกของคนอื่นทั่ว ๆ ไป 
ชีวิตของเราหามีความสำคัญแต่ประการใดไม่
มีความหมายเพียงธุลี
ก้อนเล็ก ๆ ก้อนหนึ่งในอากาศ
เมื่อคำนึงถึงจำนวนพลโลกทั้งหมด
อันดิ้นรนอยู่ในทะเลแห่งความทุกข์ยากนี้ 
ต่างคนต่างกระเสือกกระสน
เพื่อความอยู่รอด 
และเพื่อความสุขอันยิ่งขึ้นไป
.
การที่คนเรามิเฉลียวใจว่า 
ชีวิตคือละครนั้นเอง 
ทำให้มีความยึดมั่นถือมั่นมาก
เห็นตนสำคัญเกินกว่าที่เป็นจริง 
สิ่งที่ตามมาก็คือความทุกข์ 
ความหนักอกหนักใจต่างๆ มากมาย
.
เขานึกว่าตัวเขาเป็นจุดศูนย์กลาง
แห่งความสนใจของคนทั้งหลาย 
ความเคลื่อนไหวของเขา
เป็นเสมือนอาการไหวแห่งแผ่นดิน
.
แต่ความจริงแล้ว 
แม้ความเป็นความตายของประธานาธิบดี
ผู้เป็นเหมือนจักรพรรดิของโลก
ก็มิได้มีใครสนใจเกินกว่า ๗ วัน
และเขามิได้สนใจมากไปกว่า
การนัดพบคนรักของเขา
ในหนึ่งชั่วโมงข้างหนึ่ง หรือในวันพรุ่งนี้
-------------------
#ทางชีวิต
อาจารย์วศิน อินทสระ
Cr.Achara Klinsuwan
Photo by mostafa meraji on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

จิตแท้นั้น เขาไม่ได้เป็นอะไรเลย


ผู้ดูก็ชั่วคราว ผู้แสดงก็ชั่วคราว 
เป็นธรรมชาติของสองสิ่ง
ที่เขามาดูมาแสดงกัน 
กายแสดง ใจแสดง เป็นสุข เป็นทุกข์บ้าง 
แต่ตัว จิต นั้นเขาไม่ได้เป็นอะไรเลย 
แต่ถ้าเรายังสำคัญว่า จิตรู้ จิตปรุงแต่งนั้น
แสดงว่าเรายังไม่เห็นจิต 
เพราะสภาพของจิตเดิม จิตแท้นั้น
เขาไม่ได้เป็นอะไรเลย 
เขาไม่ได้แสดงอะไรเลย 
แต่สิ่งที่แสดงก็คือสิ่งที่จิตเขามาอาศัย 
แล้วมันก็ไม่เที่ยง ยึดก็ไม่ได้ด้วย 
เราต้องเข้าใจธรรมชาติของสองสิ่ง 
แต่จิตไม่ต้องเข้าใจ 
แค่รู้ว่า เขาไม่ได้มีอะไร 

พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท

Image by enriquelopezgarre from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา