การรู้ต้องอดทนต่อความปรุงแต่ง



จากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

การฆ่าตัรหา คือฆ่าใจเจ้าของ




แดนเกิดของตัณหาก็คือความอยาก
แดนดับของตัณหาก็คือการปล่อยการวางลง..
การฆ่าตัณหา ไม่ให้ไปฆ่าสิ่งอื่นที่อยู่นอกตัวของเรา
ให้ฆ่าจิตฆ่าใจเจ้าของ ไม่ให้มันไปยึดไปถือ
ทุกสิ่งทุกอย่างสารพัด ในโลกนี้และโลกหน้า
ตัดจิตตัดใจไม่ให้มันเข้าไปพัวพัน
อยู่กับสมมุติบัญญัติของโลก
เท่านั้นก็เป็นอันว่าตัดกิเลสตัณหาได้


หลวงปู่คูณ สิริจันโท

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา