พระอริยะไม่ยึดความเปลี่ยนแปลง แปรปรวน



          พระอริยเจ้าท่านก็รู้ ก็มีร้อน-หนาว ก็รู้อยู่ มันต้องชำรุดทรุดโทรม เป็นธรรมดาอย่างนี้ แต่ท่านไม่ไปยึดกับความเปลี่ยนแปลง แปรปรวน ในสิ่งนั้นๆ ท่านจึงไม่มีสุข-ทุกข์ ไม่เสียใจ ไม่ยินดี จะว่าง วางปล่อย

                                                                                                   หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปัญโญ

มีสุขเพราะถือความลำบากเป็นทางเดิน



คนมีความสุข เพราะถือความลำบากเป็นทางเดิน
คนมีความทุกข์ เพราะถือความสบายเป็นทางเดิน

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน



ทุกคนมีศักยภาพบรรลุธรรม



ถ้าคิดว่า คนอย่างเราๆ คงไม่มีวาสนา
จะพัฒนาตัวเองบรรลุธรรม หรือตัดกิเลสได้หรอก
นั่นไม่ใช่แค่เถียงพระนะ เถียงพระพุทธเจ้าเลย

ชยสาโรภิกขุ