วิธีการภาวนา ก็คือ วิธีสังเกตตัวเอง


         วิธีการภาวนา ก็คือ วิธีสังเกตตัวเอง สังเกตจิต ที่มีนิสัยหลุกหลิก ไม่อยู่เป็นปกติสุข ด้วยมีสติ ตาม ระลึกรู้ การเคลื่อนไหวของจิต โดยมีธรรมบทใดบทหนึ่ง เป็นคำบริกรรม เพื่อเป็นยา รักษาจิตให้ทรงตัวอยู่ได้ ด้วยความสงบสุข ในขณะภาวนา..

                                                                                                  หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น