ฌานต่างกับสมาธิ            เมื่ออยู่ใน “สมาธิ” นั้นเล่า  ก็มิใช่ว่าจิตจะโง่เง่าซึมเซอะ  แต่มันมีความผ่องใส พิจารณาธรรมอันใด  ก็ปรุโปร่งเบิกบาน    “ฌาน” ต่างหาก  ที่ทำให้จิตสงบแล้วซึมอยู่กับสุขเอกัคคตาของฌาน ขออย่าได้เข้าใจว่า “ฌาน” กับ “สมาธิ” เป็นอันเดียวกัน  ลากับม้าเป็นสัตว์ประเภทเดียวกัน  แต่ตระกูลต่างกัน แต่อย่างไรก็ตาม ความโง่อันสงบจากนิวรณ์ทั้ง 5 ยังดีกว่าความกล้าหลงเข้าไปจมอยู่ในกามทั้งหลายเป็นไหนๆ 

                                                                                              หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น