ถ้าเศร้าโศกถึงคนตาย ควรเศร้าโศกถึงตนเอง          ถ้าบุคคลจะเศร้าโศกถึงคนที่ไม่มีอยู่แก่ตนคือ คนที่ตายไปแล้ว ก็ควรจะเศร้าโศกถึงตนเอง ซึ่งตกอยู่ในอำนาจของพญามัจจุราชตลอดเวลาเช่นกัน

                                                                                                             พุทธภาษิต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น