สติพร้อม ไม่มีทุกข์          ชีวิตมีค่าทุกวัน ทำน้อยได้น้อย ทำมากก็ได้มาก สตินี่ทำได้ทุกระยะ รู้นี่ สติพร้อม ไม่มีทุกข์ เป็นบุญพร้อม เป็นปัญญาพร้อม จิตผ่องใส จิตก้าวหน้าพร้อม จะไปมีปัญหาในชีวิตได้อย่างไร

                                                                                            หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต

Link to the photo

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น