ความหมายของบุญฤทธิ์         ประพฤติปฏิบัติศีลธรรมให้เกิดขึ้นมากๆ ในทางกาย วาจา และจิตใจ ถ้าหากทำมาก อำนาจมันจะค่อยมาเองหรอก จะกลายเป็นบุญฤทธิ์ คำว่า บุญฤทธิ์ คือ บุญมากๆ สะสมบุญไว้มากๆ จนมีฤทธิ์มีเดช มีผู้มาช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมทุกระยะ ถ้าบุญมาก ก็เป็นอย่างนั้นนะ..

                                                                                                   หลวงปู่ศรี มหาวีโร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น