ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา


ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา
ฉะนั้นผู้ถือว่าเราถึงธรรมได้ 
ธรรมชั้นนั้น ชั้นนี้ 
ผู้นั้นยังมีความอยากอยู่ 
จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ถึงธรรมได้อย่างไร

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น