การที่เราไปช่วยคน ภาวนามันจะไปง่าย


การที่เราไปช่วยคน ได้บารมีนะ 
เวลาเราภาวนามันจะไปง่าย ไปได้เร็วขึ้น 
คนไม่มีบุญไม่มีบารมีมันไปยาก 
หลวงพ่อสังเกตุดู นักปฏิบัตินะ
บางคนก็ทำหัวปักหัวปำนะ
บางคนก็ปฏิบัติไปตามธรรมดานี่แหละ 
แล้วมีโอกาสสร้างคุณงามความดีอะไรก็ทำ
ปรากฏว่าใจเขามันพัฒนาได้เร็วกว่า 
เร็วกว่าพวกหมกมุ่นปฏิบัติซะอีก 
พวกหมกมุ่นปฏิบัติทำเพราะอยากจะเอา 
พวกเนี้ยช้า บารมีมันไม่เต็ม

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น