ทุกคนมีพุทธะอยู่ในใจ


ทุกคนมีพุทธะอยู่ในใจ ไม่ยกเว้น
ถ้าใครมีศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญาที่ถูกต้อง
สามารถพิสูจน์เห็นอริยสัจได้ทุกคน
เสมือนว่าเรามีขุมทรัพย์แห่งความสุข
อยู่ในบ้านของตนเองอย่างมหาศาลแล้ว
เพียงแต่เรารู้จักวิธีขุดขึ้นมาใช้เท่านั้นเอง
เราก็จะไม่ทุกข์อีกตลอดไปชั่วกัปชั่วกัลป์

หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น